Meny Stäng

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att varje moment i en renovering utförs arbetar tre kronor med ett system som kallas egenkontroll.

Det är ett dokument som sätts upp i varje fönsterparti och följer överenskommen arbetsbeskrivning. När hantverkaren är klar med sitt arbetsmoment skriver han in datum och sin signatur.
När fönsterpartiet är färdigställt görs en egenbesiktning av ansvarig arbetsledare. 
Nu är fönsterpartiet klart för officiell besiktning. Besiktning med en oberoende besiktningsman är något vi rekommenderar.

Egenkontrollens funktion är att:

  • Garantera att varje moment i arbetsbeskrivningen utförs.
  • Ge kunden historik om varje fönsterparti för framtida arbeten.
  • Eventuellt tillkommande arbeten redovisas.

För att säkerställa kvalitén använder sig Tre Kronor av material som av branschen ses som de bästa.