Meny Stäng

Fönstertätning

Tätning mellan fönsterbåge och karm skall ske så att den varma och fuktiga luften inomhus inte kommer i beröring med den yttre kalla glasrutan. Om tätningen saknas eller är dålig, kommer den fuktiga inomhusluften att strömma upp utefter den kalla glasrutan. Då kondenserar vatten på glasrutan, vilket kan leda till röta i båge och karm.

All tätning skall därför ske så nära den varma rumsluften som möjligt. Förutom att listen skall sitta innerst, skall den placeras så att den pressas ihop när fönstret stängs.
Listens placering beror också på om fönstret är utåt- eller inåtgående. Den list man väljer bör ha ett arbetsområde som täcker in den största och minsta springbredden. Man kan behöva använda olika liststorlekar.