Meny Stäng

Så går det till

Tre Kronor arbetar efter principen att det enda den boende ska minnas av fönsterrenoveringen är det goda bemötande och det fina resultatet. Att arbeta i lägenheter där varje fönsterparti skall renoveras och målas om kräver att man har respekt för de boende, deras integritet samt ägodelar.

Arbetsgången
Två veckor före byggstart informeras hyresgästerna.
Boende/hyresgäst får tre dagar i förväg en avisering i sin brevlåda om att hantverkarna är på väg.
På morgonen det datum som aviseringen gäller ringer vi på dörren för att få nyckel eller tillträde till lägenheten.
Om det är vinter börjar vi montera fönsterskydd för att behålla inomhusklimatet. Efter det demonteras ytterbågen från innerbågen på samtliga fönsterpartier i lägenheten och körs till vår verkstad i Hammarbyhöjden där den överenskomna behandlingen påbörjas. Efter renovering målas bågarna klart på verkstaden.


Under tiden som fönsterbågarna renoveras har även uppskrapning och eventuella träbyten påbörjats i lägenheten. Efter avslutad renovering målas karmen samt innerbågen klart, för att den färdigmålade ytterbågen skall kunna slutmonteras utan kladd. I slutmonteringen sker justeringar av beslag, fönstergång samt tätning. En egenbesiktning utförs. Därmed är arbetet i lägenheten klart.

Bemötande av den boende
Den boende har alltid kontakt med den/de hantverkare som skall arbeta i just dennes lägenhet. Aktuellt telefonnummer kommer med aviseringen. Hantverkarna har fullt ansvar för nycklar och att lägenheten är låst. Under renoveringen städas arbetsområdet i lägenheten varje gång hantverkaren varit där. Målet är att den boende skall uppleva renoveringen som professionell.