Meny Stäng

Det rätta virket

Fönsterbågar och karmar kan vara så illa anfrätt av fukt och röta under färgen att man måste byta ut delar av bågar och karm, vi kallar detta rötskadelagningar.

På plats besiktigas virkets tillstånd i fönsterpartiernas karmsidor, karmbottnar och mittstolpar genom syn och fuktmätare men också genom att man mekaniskt känner på virkets hållfasthet.

Samma sak sker i verkstaden med ytterbågarna, bågsidor, bågbottnar, droppnäsor och anslagslister synas noga efter borttagning och slipning av all gammal färg och fönsterkitt.
Noterade rötskador sågas ur med god marginal till rötskadan, droppnäsor och anslagslister bytes helt. Återmontering sker med godkänt virke klass A där ändträet alltid grundas innan montering.

För att klara av dessa moment på ett professionellt sätt utbildas samtliga fönsterrenoverare på Tre Kronor till att kunna göra rötskadelagningar med den precision och skicklighet som behövs för att fönsterpartiet skall hålla in i framtiden. När eventuella rötskador är åtgärdade och bågen är hel och frisk lämnas den över till måleriet.